Reduce Food Waste, Make an Impact

Orbisk is een start-up met een missie om het wereldvoedselsysteem duurzamer te maken. Dit doen we door vooruitstrevende en innovatieve technologie te gebruiken om een van de grootste uitdagingen van vandaag aan te pakken: voedselverspilling. Onze oplossing geeft professionele keukens een compleet inzicht in hun voedselverspilling en helpt hen hun verspilling te halveren. Hierbij maken we maximaal gebruik van recente ontwikkelingen in computer vision en AI. Onze slimme camera bovenop de afvalbak, gekoppeld aan een weegschaal, registreert automatisch al het voedsel dat wordt weggegooid tot op ingrediëntenniveau.

Orbisk

Categorie:


Website