Combo/ Promo artikelen

“Zal ik een menu maken van uw voor-, hoofd- en nagerecht? “

In unTill® kun je zogenoemde combo- artikelen maken. Je hebt hierdoor veel flexibiliteit om met menu’s, promoties en gecombineerde artikelen om te gaan.

Een bijkomend voordeel is ook dat je de BTW van de onderliggende artikelen kunt splitsen. Je maakt bijvoorbeeld een combinatie van cola en rum en noemt dit “Baco”. Dit ziet de gast ook terug op zijn rekening, terwijl in uw boekhouding de rum en de cola apart worden geboekt.

Automatische menu suggesties worden door de kassa gegeven. Is er al een voor en hoofdgerecht aangeslagen uit het menu, vraagt de kassa of er na het aanslaan van het dessert een menu van gemaakt moet worden.  De prijs van een combo artikel wordt bepaald door het totaal van de onderliggende artikelen.

  • Combinatie van artikelen en/of optiegroep(en)
  • Automatisch berekenen prijs
  • btw gesplitst over onderliggende artikelen
  • Suggestie voor combineren na aanslaan losse artikelen